• ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 10*9 Fartak
  2,625 تومان 2,500 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 13*9 Fartak
  3,465 تومان 3,300 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 15*11 Fartak
  4,410 تومان 4,200 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 20*14 Fartak
  6,300 تومان 6,000 تومان